XM Clip

XM.COM – Hướng Dẫn MT4 – Terminal Window Cơ bản – Phần 2

Hãy xem kỹ Thông báo Rủi ro của chúng tôi : www.xm.com

Nội dung thay đổi tùy thuộc vào quốc gia cư trú của bạn và cơ quan quản lý dịch vụ tài chính.

Video hướng dẫn kỹ càng về cách sử dụng MT4 Terminal. Hiểu được các chức năng cơ bản của Metatrader terminal (Phần 2) (Additional tabs).

Related Articles

Back to top button