XM Clip

XM.COM – Hướng Dẫn MT4 – Trailing Stop trong MT4

Hãy xem kỹ Thông báo Rủi ro của chúng tôi : www.xm.com

Nội dung thay đổi tùy thuộc vào quốc gia cư trú của bạn và cơ quan quản lý dịch vụ tài chính.

Một video hướng dẫn đầy đủ cách sử dụng Trailing Stop trong MT4 (Metatrader) terminal. Hiểu được các chức năng cơ bản của cách thức và thời điểm gắn trailing stop.

Related Articles

Back to top button