XM Clip

XM.COM – Hướng Dẫn MT4 – Stop Loss & Take Profit

Hãy xem kỹ Thông báo Rủi ro của chúng tôi : www.xm.com

Nội dung thay đổi tùy thuộc vào quốc gia cư trú của bạn và cơ quan quản lý dịch vụ tài chính.

Video hướng dẫn đầy đủ về cách đặt Stop Loss (dừng lỗ) và Take Profit (chối lời) trong MT4 Metatrader terminal. Hiểu được các chức năng cơ bản của SL/TP.

Related Articles

Back to top button