XM Clip

XM.COM – Hướng Dẫn MT4 – Chart Window Properties

Hãy xem kỹ Thông báo Rủi ro của chúng tôi : www.xm.com

Nội dung thay đổi tùy thuộc vào quốc gia cư trú của bạn và cơ quan quản lý dịch vụ tài chính.

Video hướng dẫn từng bước này sẽ giúp bạn hiểu cách quản lý properties của chart window trong MT4.

Related Articles

Back to top button