XM Clip

XM.COM – Tại sao các nhà giao dịch lại cần đặt giới hạn dừng?

Chúng ta đã thảo luận về việc đặt lệnh cắt lỗ cho các lệnh riêng lẻ, nhưng còn việc kết hợp chúng vào chiến lược giao dịch tổng thể của bạn thì sao? Tỷ lệ chấp nhận được là bao nhiêu? Làm thế nào để bạn đảm bảo những lệnh này được thực hiện? Có 3 mẹo đơn giản cần ghi nhớ: “Quy tắc 2%”, luôn đặt mức cắt lỗ và lưu tâm đến cảm xúc của bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro.Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người.

Hãy xem kỹ Thông báo Rủi ro của chúng tôi : www.xm.com

Related Articles

Back to top button