XM Clip

XM.COM – Bạn có nên giao dịch toàn thời gian không?

Giao dịch toàn thời gian không dành cho tất cả mọi người. Điều quan trọng là phải biết bạn thuộc kiểu trader nào trước khi đưa ra quyết định. Video này sẽ giải thích các loại trader khác nhau dựa trên khung thời gian giao dịch của họ và lượng thời gian và nỗ lực họ đã bỏ ra. Khi bạn hiểu bản chất, bạn sẽ có thể xem liệu phong cách giao dịch của mình có phù hợp để trở thành trader toàn thời gian hay không!

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người.

Hãy xem kỹ Thông báo Rủi ro của chúng tôi : www.xm.com

Related Articles

Back to top button