XM Clip

XM.COM – Quản lý rủi ro trong giao dịch

Quản lý rủi ro luôn phải là một phần thiết yếu trong chiến lược giao dịch của bạn, bởi vì thị trường luôn ẩn chứa những rủi ro tiềm ẩn. Để có cách tiếp cận cân bằng tốt trong quản lý rủi ro, bạn nên tập trung vào ba lĩnh vực chính: lựa chọn tiền tệ, khung thời gian và tín hiệu giao dịch.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người.

Hãy xem kỹ Thông báo Rủi ro của chúng tôi : www.xm.com

Related Articles

Back to top button