XM Clip

XM.COM – Các quan điểm về phân tích giao dịch

Phân tích cơ bản và kỹ thuật có thể giúp giảm thiểu rủi ro trong giao dịch, nhưng không đưa ra giải pháp hoàn chỉnh. Trong video này, tôi sẽ thảo luận về các loại phân tích khác nhau và những gì bạn nên cân nhắc trước khi đặt lệnh. Sau đó, tôi sẽ giới thiệu cách tiếp cận “Tâm trí trống rỗng” dựa trên kinh nghiệm cá nhân của tôi để giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch thông minh hơn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người.

Hãy xem kỹ Thông báo Rủi ro của chúng tôi : www.xm.com

Related Articles

Back to top button