Exness clip

Cách rút tiền bằng Bitcoin | Exness

Nếu nạp tiền bằng Bitcoin, bạn cũng cần biết cách rút tiền từ tài khoản Exness vào ví Bitcoin. Đầu tiên, bạn cần chuyển tiền từ tài khoản giao dịch Exness vào tài khoản Bitcoin Exness. Sau đó, bạn chỉ cần rút tiền từ tài khoản Bitcoin Exness vào ví Bitcoin.

www.exness.com

Related Articles

Back to top button