Exness clip

Cách tận dụng tối đa Khu vực cá nhân của Đối tác Exness

Nếu có tài khoản giao dịch ngoại hối Exness, bạn cũng có thể trở thành Đối tác Exness và hưởng lợi ích từ các tính năng tuyệt vời của Chương trình Quan hệ đối tác!

Hãy tham gia và chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn những tính năng trong Khu vực cá nhân của Đối tác. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách di chuyển giữa các mục khác nhau, giám sát hoạt động đối tác của bạn trực tiếp từ Bảng thông tin, tạo báo cáo và nhiều chức năng khác:

Sau đây chỉ là một số tính năng tuyệt vời bạn sẽ khám phá trong Khu vực cá nhân của Đối tác:

  • Bảng thông tin: Ghé thăm Bảng thông tin để xem thông tin tổng quan về hiệu suất Đối tác của bạn
  • Đường liên kết đối tác: Chia sẻ Đường liên kết đối tác của bạn để bắt đầu kiếm Tiền thưởng dành cho đối tác khi người được bạn giới thiệu bắt đầu giao dịch với chúng tôi
  • Báo cáo: Theo dõi và phân tích hiệu suất của bạn bằng cách tạo ra các báo cáo chuyên sâu
  • Lịch sử thanh toán: Kiểm tra Tiền thưởng dành cho đối tác mà bạn thu về từ hoạt động giao dịch của khách hàng
  • Giao dịch đang chờ: Nắm rõ Tiền thưởng dành cho đối tác đang chờ xử lý
  • Tài liệu quảng bá: Quảng bá Exness và thu hút nhiều khách hàng hơn bằng cách sử dụng các băng quảng cáo sáng tạo của chúng tôi
  • Hỗ trợ 24/7 duy nhất: Liên hệ với chúng tôi về bất cứ câu hỏi nào đối với Chương trình quan hệ đối tác

www.exness.com

Related Articles

Back to top button