Exness clip

Kỷ niệm 10 năm thành lập tại Macau

Bạn có biết rằng Exness đã và đang hoạt động cũng như phát triển thành công trong hơn 10 năm qua?

Trong suốt 10 năm qua, chúng tôi đã thể hiện chất lượng, sự trung thực, minh bạch, phát triển, cải tiến, và hơn thế nữa.

Lễ kỷ niệm 10 năm hoành tráng của Exness đã được tổ chức tại Macau vài tháng trước. Dù thời gian thấm thoát trôi nhanh nhưng chúng ta vẫn có thể nhìn lại những gì đã qua!

Cảm ơn bạn đã sát cánh cùng chúng tôi trong thập kỷ qua, và cả những năm tiếp theo!

www.exness.com

Related Articles

Back to top button