Broker Reviews

  • Exness Broker

    Đánh giá của nhà môi giới Exness

    Thành lập: 2008Địa điểm thành lập: Vương quốc Anh SAINT VINCENT và GRENADINESQuy định: FCA, CYSEC, CONSOB, FI, CNMV, AFM, BAFIN.Văn phòng tại: Luân Đôn, LIMASSOL, KINGSTOWNLoại môi giới: STP…

  • XM Broker

    XM Global Limited (đánh giá nhà môi giới XM)

    Thành lập: 2009Thành lập: ÚC CYPRUS BELIZEQuy định: ASIC, CYSEC, IFSCVăn phòng tại: SYDNEY, LIMASSOL, thành phố BELIZELoại MÔI GIỚI: STP ECNCó đòn bẩy tối đa là 1: 888Tiền gửi…

Back to top button