Exness clip

Bitcoin – Giao dịch đồng tiền của tương lai ngay ngày hôm nay

Bitcoin: Mọi điều bạn cần biết Xuất hiện vào năm 2009 với tư cách tiền tệ kĩ thuật số phi tập trung hóa đầu tiên trên thế giới, Bitcoin đã tăng trưởng với tốc độ cấp số mũ. Tăng trưởng nhanh chóng: Tháng 03/2010: 1 bitcoin : 1 cent Mỹ Ngày 10/11/2017: 1 bitcoin : 7.600 USD Mức biến động: Cao Sức mua: Tháng 05/2010: một lập trình viên ở Mỹ đã trả 10.000 bitcoin cho 2 chiếc bánh pizza Tháng 11/2017: cùng mức tiền ấy có thể mua được 4,6 triệu bánh pizza Vốn hóa thị trường: Tháng 10/2017, mức vốn hóa thị trường của bitcoin đã vượt qua 100 tỉ USD

www.exness.com

Related Articles

Back to top button